Όροι χρήσης

  1. Το simplynews.gr είναι ένας δικτυακός τόπος παροχής συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους, κυρίως ενημερωτικής φύσεως. Το simplynews.gr δεν εγγυάται, εγκρίνει ή συμφωνεί με τις πληροφορίες ή τα προϊόντα που διατίθενται σε αυτούς τους ιστότοπους. Το simplynews.gr δεν απαιτεί ή αξιώνει δικαιώματα ιδιοκτησίας των άρθρων και των πολυμέσων που διατηρούνται στους δικτυακούς τόπους στους οποίους το simplynews.gr παρέχει συνδέσεις.
  2. Το simplynews.gr δεν έχει καμία σχέση, συμφωνία ή οποιουδήποτε είδους συνεργασία με τους ιστότοπους στους οποίους παρέχει συνδέσεις. Η αξιολόγηση της ακρίβειας, πληρότητας και χρησιμότητας οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω του simplynews.gr αποτελεί προσωπική σας ευθύνη.
  3. Το simplynews.gr δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά με την ποιότητα, το περιεχόμενο, τη φύση και την αξιοπιστία των πληροφοριών και των ιστότοπων, στους οποίους αποκτάτε πρόσβαση μέσω των υπερσυνδέσμων του simplynews.gr. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους το simplynews.gr παρέχει υπερσυνδέσεις δεν ελέγχονται από το simplynews.gr και το simplynews.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο οποιουδήποτε από αυτούς τους δικτυακούς τόπους, όπως και για κάθε πληροφορία ή περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσμων από αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Οι υπερσύνδεσμοι που προσφέρει το simplynews.gr παρέχονται για τη διευκόλυνση σας και βασίζονται στα RSS feeds που παρέχονται από τους δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπερσύνδεσμοι αυτοί καταλήγουν.
  4. Όταν φεύγετε από το simplynews.gr, οι όροι χρήσης του simplynews.gr πλέον δεν ισχύουν. Κάθε δικτυακός τόπος, έχει τους δικούς του όρους χρήσης και θα σας συνιστούσαμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές που ακολουθεί κάθε ιστότοπος στον οποίο μπορεί να βρεθείτε μέσω του simplynews.gr.
  5. Για κάθε είδηση και ανάρτηση το simplynews.gr αντλεί από τα RSS feeds και εμφανίζει: τίτλο, περίληψη, ηλικία δημοσίευσης (εφόσον είναι μικρότερη από 24 ώρες), προέλευση και υπερσύνδεσμο προς την πηγή. Δεν υπάρχει καμία εμφάνιση ολοκληρωμένης είδησης.
  6. Όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, ειδικά τα ονόματα δικτυακών τόπων και εταιρειών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. To simplynews.gr δεν έχει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας των άρθρων, ειδήσεων και των σχετικών πολυμέσων (εικόνες, βίντεο, δείγματα ήχου) στα οποία παρέχει συνδέσμους. Τα πνευματικά δικαιώματα των παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιοκτήτη τους όπως αυτός δηλώνεται στην πηγή προέλευσης. Το simplynews.gr αναπαράγει τους τίτλους, τις περιλήψεις και όλα τα σχετικά πολυμέσα όπως ακριβώς έχουν αναρτηθεί στην πηγαία ιστοσελίδα τους χωρίς καμία άλλη επεξεργασία.